Καινοτόμο σύστημα μετατρέπει πλαστικά και αέρια σε καύσιμα μέσω της ηλιακής ενέργειας