συντήρηση

Συντήρηση

Η σκόνη την περίοδο της ανομβρίας η οποία επικάθεται στο κρύσταλλο, μειώνει την διείσδυση της ακτινοβολίας του ηλίου και της διάχυσης, με αποτέλεσμα την αργή θέρμανση του νερού. Για καλύτερη απόδοση κρίνεται απαραίτητο να καθαρίζουμε τους ηλιακούς συλλέκτες από τη σκόνη.


Κάθε 2 χρόνια πρέπει να ελέγχεται και να καθαρίζεται από εξειδικευμένο τεχνικό, το θερμοδοχείο, η αντίσταση και γενικότερα το εσωτερικό του (αφορά την Αθήνα & το Νομό Αττικής ). Ο λόγος είναι η συσσώρευση αλάτων τα οποία αφενός μειώνουν τη απόδοση του ηλιακού θερμοσίφωνα, αφετέρου μπορεί να διαβρώσουν τα σημεία όπου επικάθονται. Σε περιοχές όπου το νερό του δικτύου είναι υψηλής περιεκτικότητάς σε άλατα, η συντήρηση αυτή πρέπει να γίνεται κάθε έτος .

Κάθε 2 χρόνια και συγχρόνως με τον καθαρισμό πρέπει να γίνεται αντικατάσταση της ράβδου μαγνησίου (ανόδιο), της φλάντζας στεγανοποίησης & του αντιψυκτικού-θερμικού υγρού. Η αντικατάσταση της ράβδου μαγνησίου αποτρέπει της διαβρώσεις στα μεταλλικά μέρη λόγω ηλεκτρόλυσης και είναι επιβεβλημένη.


Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην περιεκτικότητα σε μαγνήσιο της ράβδου, η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 85%. Η ράβδος μαγνησίου που χρησιμοποιεί η AMCORHELLAS είναι υψηλή σε περιεκτικότητα μαγνήσιου ( 90%).

Στους ηλιακούς θερμοσίφωνες κλειστού κυκλώματος, πρέπει να αλλάζεται το αντιψυκτικό – θερμικό υγρό με νέο μη τοξικό. Προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του μανδύα του θερμοδοχείου που δημιουργείται από την επί μακρόν υπερθέρμανση του αντιψυκτικού υγρού που αλλοιώνει το PH του, και το τοξικοποιεί η τοποθέτηση κατάλληλου μη τοξικού αντιψυκτικού – θερμικού υγρού κρίνεται απαραίτητη. Έτσι εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ηλιακού θερμοσίφωνα & αυξάνεται η απόδοσή του.


syntirisi-iliakou-thermosifwna-apo-tin-omada-tis-amcor

Αλλά το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό των ηλιακών θερμοσιφώνων AMCOR δεν σταματά εκεί. Σε κάθε επίσκεψη εκτελεί και γενικό έλεγχο. Τα σημεία που ελέγχονται σε κάθε επίσκεψή μας είναι:

Έλεγχος αγκύρωσης της εγκατάστασης
Έλεγχος διαρροών
Ηλεκτρολογικός έλεγχος
Έλεγχος τραυματισμού κρύσταλλου και μόνωσης
Έλεγχος δικτύου

βρείτε αυτό που χρειάζεστε !