ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικοί Όροι

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΥΡΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ» και το δ. τ. «Climanet – Amcorhellas» σάς καλωσορίζει στην Ιστοσελίδα της https://amcorhellas.gr (ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου), μέσω της οποίας μπορείτε να ενημερώνεστε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και να πραγματοποιείτε εξ αποστάσεως τη διαδικτυακή παραγγελία σας. Οι παρόντες όροι λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο, ενώ ο Χρήστης που επισκέπτεται το διαδικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι έλαβε πλήρη γνώση αυτών, τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους. Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με το άρθρο 4 του π.δ. 131/2003, η Εταιρεία σας ενημερώνει για τα ακόλουθα: Έδρα: Βεΐκου 77 & Τράλλεων 145Β Γαλάτσι Αττικής 144 46, Αρ. Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου: … , Α.Φ.Μ.: … (της εταιρίας), Δ.Ο.Υ.: … , ΤΗΛ.: +30 210 2138000, E-mail Επικοινωνίας: info@clima-net.gr & info@amcorhellas.gr

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για τη χρήση του εν λόγω ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://amcorhellas.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, που διατυπώνονται παρακάτω χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Υπηρεσία E-SHOP

Οι Χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν ελεύθερα στην Ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Δυνατότητα πραγματοποίησης παραγγελίας και αγοράς προϊόντων («Υπηρεσία») έχουν αποκλειστικά και μόνον οι δικαιοπρακτικά ικανοί χρήστες, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση δε παραγγελίας από δικαιοπρακτικά ανίκανο προς τούτο πρόσωπο, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της εκτέλεσης αυτής από το πρόσωπο που ασκεί την κηδεμονία ή εποπτεία. Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας προορίζονται αποκλειστικά για αγορά από τους Χρήστες και όχι για μεταπώληση. Σε περίπτωση παραβίασης του ως άνω όρου ο Χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί εκ της αντισυμβατικής του συμπεριφοράς.

Υπηρεσία NEWSLETTER

Στα διάφορα σημεία του site (footer, pop up windows κλπ) σας δίνεται η δυνατότητα να γίνετε μέλος του https://amcorhellas.gr, συμπληρώνοντας το e-mail σας στα ανάλογα πεδία και με αυτόν τον τρόπο γίνεστε συνδρομητής στα newsletter της εταιρείας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την απομάκρυνση του e-mail σας από τη λίστα παραληπτών των newsletters δεν έχετε παρά να πατήσετε στον αντίστοιχο σύνδεσμο που θα βρείτε στο κάτω μέρος του κάθε newsletter.

Πνευματικά Δικαιώματα

Οι διακριτικοί τίτλοι, τα εμπορικά σήματα (κ.ά.), τα οποία είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο, αποτελούν περιουσιακά αγαθά της εταιρείας. Η εταιρεία επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων. Το σύνολο των κειμένων, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα προγράμματα, τα σχέδια ενδυμάτων και άλλων προϊόντων, η μορφή (layout) του https://amcorhellas.gr αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοσμένων διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτων:

Α. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό κάτοχο του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Β. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, η οποία επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του Βουρλιά Αλέξιου ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Γ. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα https://clima-net.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα του καταστήματος ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Τυχόν έκνομες ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημιά που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών παρακαλούμε συμπληρώστε την ειδική φόρμα επικοινωνίας ή στείλτε μας e-mail στις διευθύνσεις info@clima-net.gr & info@amcorhellas.gr. Εάν δεν λάβετε άμεση απάντηση στο αίτημά σας ή κρίνετε ότι το θέμα σας χρειάζεται άμεση εξυπηρέτηση μπορείτε τότε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τηλεφωνικώς στο (+30) 69………………… . Σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο από τη διεξαγωγή της παραγγελίας σας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που έχει σχέση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικώς είτε αποστέλλοντας e-mail στις διευθύνσεις info@clima-net.gr & info@amcorhellas.gr.

Χρήση – Πολιτική Cookies

Σε αυτή την Πολιτική Cookies θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, η οποία μπορεί να σχετίζεται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων,
επομένως σας συνιστούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία είναι προσβάσιμη στο site μας, εάν θέλετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των χρηστών μας, πώς θα ασκήστε τα δικαιώματά σας κλπ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

1. Τι είναι το Cookie;
Το Cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύει ένας ιστότοπος, μια εφαρμογή ή άλλη πλατφόρμα στον υπολογιστή σας, το tablet, το smartphone ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια συσκευή, με πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση ή τη χρήση σας, σαν μια ετικέτα που προσδιορίζει τη συσκευή σας. Τα Cookies είναι απαραίτητα για παράδειγμα για τη διευκόλυνση της περιήγησης και για να γίνεται γνωστός ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις πλατφόρμες, ώστε να μπορούν να βελτιωθούν. Είναι επίσης πολύ χρήσιμα για να μπορούν να προσφέρουν διαφημίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη, καθώς και για άλλους σκοπούς που θα αναλυθούν αργότερα. Τα Cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Όταν μιλάμε για «Cookies» αναφερόμαστε και σε άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για την εγκατάσταση ή/και τη συλλογή πληροφοριών πάνω ή στη συσκευή σας (όπως flash cookies, web beacons ή bugs, pixel,
HTML5 τοπικής αποθήκευσης και SDK τεχνολογίες για μορφές εφαρμογών). Ο όρος «Cookies» ισχύει επίσης για τη χρήση τεχνικών fingerprinting, δηλαδή εκείνων των τεχνικών συνδυασμού πληροφοριών που μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε τη συσκευή σας. Μερικές φορές αυτές οι τεχνολογίες λειτουργούν μαζί με
τα cookies για τη συλλογή και την αποθήκευση πληροφοριών, είτε για να σας παρέχουν συγκεκριμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες στην Πλατφόρμα μας, είτε για να σας δείξουν διαφημίσεις σε πλατφόρμες τρίτων, λαμβάνοντας υπόψη την περιήγησή σας. Αυτή η εξήγηση είναι ένα γενικό δείγμα του τι σημαίνει Cookies μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Τα Cookies που χρησιμοποιούμε με συγκεκριμένο τρόπο αναφέρονται λεπτομερώς στον πίνακα ρυθμίσεων των cookies που είναι προσβάσιμος στην Πλατφόρμα μας.

2. Τι είδους Cookies υπάρχουν;

Παρακαλούμε, ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα που παρέχει μια γενική επισκόπηση του είδους των Cookies που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Ανάλογα με τον κάτοχο των Cookies, μπορούν να ταξινομηθούν σε:

a. Ίδια cookies: Είναι αυτά που αποστέλλονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή του χρήστη από έναν υπολογιστή ή τομέα που διαχειρίζεται ο ίδιος ο εκδότης και από τον οποίο προσφέρεται η πλατφόρμα ή η υπηρεσία που ζητά ο χρήστης.
b. Cookies τρίτων: Είναι αυτά που αποστέλλονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή του χρήστη από έναν υπολογιστή ή τομέα που δεν διαχειρίζεται ο εκδότης, αλλά από άλλη οντότητα που επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω των cookies.
Ανάλογα με τον σκοπό του Cookie, μπορούν να ταξινομηθούν σε:
a. Απολύτως αναγκαία (τεχνικά) cookies: Είναι αυτά που επιτρέπουν στον χρήστη την περιήγηση σε μια ιστοσελίδα, μια πλατφόρμα ή μια εφαρμογή και τη χρήση των διαφορετικών επιλογών ή υπηρεσιών που υπάρχουν σε αυτές, όπως για παράδειγμα ο έλεγχος της κίνησης, η αναγνώριση δεδομένων ή η περίοδος σύνδεσης, η πρόσβαση σε ενότητες ή περιεχόμενα περιορισμένης πρόσβασης, η υπενθύμιση των στοιχείων που αποτελούν μια παραγγελία, η εκτέλεση της διαδικασίας αγοράς μιας παραγγελίας, η διαχείριση της πληρωμής, ο έλεγχος της απάτης που
συνδέεται με την ασφάλεια της υπηρεσίας, η χρήση στοιχείων ασφαλείας κατά την περιήγηση, η υποβολή αιτήματος εγγραφής ή συμμετοχής σε μια εκδήλωση, η αποθήκευση περιεχομένων για μετάδοση αρχείων βίντεο ή ήχου, η ενεργοποίηση δυναμικού περιεχομένου (π.χ., κινούμενη εικόνα φόρτωσης κειμένου ή εικόνας) ή κοινή χρήση περιεχομένων μέσω κοινωνικών δικτύων. Τα τεχνικά
cookies, επειδή είναι απολύτως αναγκαία, λαμβάνονται από προεπιλογή όταν επιτρέπουν την εμφάνιση της πλατφόρμας ή την παροχή της υπηρεσίας που ζητά ο χρήστης.
b. Cookies λειτουργικότητας ή εξατομίκευσης: Αυτά τα cookies είναι εκείνα που επιτρέπουν να διατηρείται η πληροφορία, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία ή στην πλατφόρμα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μπορούν να διαφοροποιήσουν την εμπειρία του από αυτήν άλλων χρηστών, όπως, π.χ., τη γλώσσα, τον αριθμό των αποτελεσμάτων που θα εμφανίζονται όταν ο χρήστης κάνει μια αναζήτηση, την εμφάνιση ή το περιεχόμενο της υπηρεσίας
ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης ή την περιοχή από την οποία έχει πρόσβαση η υπηρεσία κλπ. Η μη αποδοχή αυτών των Cookies μπορεί να οδηγήσει σε αργή απόδοση της ιστοσελίδας ή σε ανεπαρκώς προσαρμοσμένες προτάσεις.
c. Cookies ανάλυσης: Είναι αυτά που επιτρέπουν τον ποσοτικό προσδιορισμό του αριθμού των χρηστών, τις ενότητες που επισκέφτηκαν στην πλατφόρμα και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με αυτήν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μέτρηση και η στατιστική ανάλυση της χρήσης που γίνεται από τους χρήστες, ώστε να εισαχθούν βελτιώσεις βάσει της ανάλυσης των δεδομένων χρήσης από χρήστες της πλατφόρμας ή της υπηρεσίας.
d. Cookies συμπεριφορικής διαφήμισης: Είναι αυτά που αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών που λαμβάνεται μέσω της συνεχούς παρατήρησης των συνηθειών περιήγησής τους, πράγμα που επιτρέπει την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου προφίλ για την προβολή διαφημίσεων βάσει αυτού. Αυτά τα cookies επιτρέπουν τη διαχείριση, με τον πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο, των διαφημιστικών χώρων που, ενδεχομένως, έχει συμπεριλάβει ο επιμελητής άμεσα ή σε συνεργασία με τρίτους.

3. Σε τι χρησιμεύουν τα Cookies στο site μας;

Ο κύριος στόχος των Cookies μας είναι να κάνουμε την εμπειρία περιήγησής σας πιο άνετη και αποτελεσματική. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται για να θυμούνται τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, κλπ.) τόσο κατά τη διάρκεια
της περιήγησης όσο και σε μελλοντικές επισκέψεις. Χρησιμοποιούμε επίσης τα Cookies μας για να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, καθώς και να μπορούμε να προσφέρουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις με βάση τις συνήθειες περιήγησής σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα Cookies μας επιτρέπουν επίσης να βελτιώσουμε την Πλατφόρμα μας εκτιμώντας στατιστικά δεδομένα και μοτίβα χρήσης (αριθμός επισκέψεων, τμήματα με τις περισσότερες επισκέψεις, χρόνος επίσκεψης κλπ.), να γνωρίζουμε με στατιστικό τρόπο πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες με το site ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, καθώς και για την προσαρμογή του site στα ατομικά σας ενδιαφέροντα, την επιτάχυνση των αναζητήσεων κλπ. Σε κάθε περίπτωση στα Cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουμε ποτέ ευαίσθητες πληροφορίες όπως κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κλπ.

4. Πώς μπορώ να διαχειριστώ τη χρήση των Cookies σε αυτήν την Πλατφόρμα;

Στον πίνακα ρυθμίσεων των Cookies, που είναι προσβάσιμος ανά πάσα στιγμή στο site μας, μπορείτε να έχετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιούνται από αυτήν την Πλατφόρμα, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό, τη διάρκεια και τη διαχείριση (από τους ίδιους ή
από τρίτους) καθ’ ενός από αυτά, έτσι ώστε να μπορείτε να διαχειριστείτε την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της χρήσης αυτών των Cookies που δεν είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του site. Εναλλακτικά, ενώ περιηγείστε στο Διαδίκτυο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των Cookies στο
πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτή η δυνατότητα αποφυγής της χρήσης των Cookies μπορεί να εφαρμοστεί ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι τόσο η διαχείριση του πίνακα ρυθμίσεων των Cookies όσο η επιλογή σας να απορρίψετε τα Cookies γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο για κάθε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Επομένως, εάν επιλέξετε να ρυθμίσετε τα Cookies με έναν τρόπο σε μια συσκευή και θέλετε η επιλογή σας να εφαρμόζεται με παρόμοιο τρόπο και σε μια άλλη, πρέπει να ενεργοποιήσετε την ίδια επιλογή και για την άλλη συσκευή.

5. Ποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα Cookies;

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα Cookies στο site μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Σύναψη Σύμβασης

Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του website https://amcorhellas.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται στο παρόν χωρίς καμία εξαίρεση.
Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Αποστολή της οποιασδήποτε παραγγελίας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.
Το κατάστημα https://amcorhellas.gr στο πλαίσιο καλή πίστης δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο https://amcorhellas.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Ο αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος:
α) για την επιλογή Προϊόντος του και την καταλληλόλητά του για τους σκοπούς του και
β) για τα έξοδα ταχυδρομείου αποστολής των προϊόντων όπως ορίζεται παρακάτω.
Τα προϊόντα που πωλούνται στο κατάστημα είναι κατασκευασμένα για να διατεθούν στην Ε.Ε. Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορεί ο κάθε χρήστης/πελάτης να τα πληροφορηθεί ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στις ιστοσελίδες μας.

Οι τιμές λιανικής αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν και περιλαμβάνουν τον εκάστοτε Φ.Π.Α.
Για τις περιοχές της Ελλάδας στις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον νόμο και εφόσον η παραγγελία σας γίνει με τιμολόγιο, τότε οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ. Το κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές, επιφυλασσόμενο για τυχόν λάθη κατά την καταχώρηση των τιμών.
Στο πλαίσιο της καλής πίστεως και για την προστασία των χρηστών – πελατών, παρακαλούμε εφόσον αυτοί διαπιστώσουν ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσουν στην παραγγελία του να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με το κατάστημα στον αριθμό +30 210 2138000 ή με αποστολή e-mail στις διευθύνσεις info@clima-net.gr & info@amcorhellas.gr .

2. Τρόπος Παραγγελιών

Όλες οι παραγγελίες λαμβάνονται εγγράφως, μέσω διαδικτύου, διά της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας, που εμφανίζεται στον ιστότοπο https://amcorhellas.gr και είναι δεσμευτικές μόνον και εφόσον γίνουν δεκτές από το κατάστημα. Ο δε χρήστης – πελάτης ενημερώνεται, σχετικώς με την αποδοχή ή μη – από μέρους του καταστήματος – των παραγγελιών του, από την κατάσταση παραγγελίας που θα λάβει με την Επιβεβαίωση Καταχώρησης και η οποία αποστέλλεται με e-mail κατόπιν υποβολής της παραγγελίας. Υποχρεούται δε να ελέγξει την Επιβεβαίωση Καταχώρησης και να ενημερώσει άμεσα το κατάστημα (το αργότερο εντός 24 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης Επιβεβαίωσης Καταχώρησης) εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση.

3. Ακύρωση παραγγελίας

Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της σχετικής παραγγελίας, ο χρήστης – πελάτης θα ενημερώνεται για τις επιλογές, που έχει. Οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση της παραγγελίας δεν θα είναι έγκυρη χωρίς προηγούμενη αποδοχή μας και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης – πελάτης θα είναι υπεύθυνος για ζημιές που θα προκληθούν από την ακύρωση της παραγγελίας.

4. Τρόποι Αποστολής – Παράδοση – Κυριότητα

Τα προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είτε αποστέλλονται οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας (εκτός των περιοχών στις οποίες δεν παρέχει υπηρεσίες η συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών) είτε παραλαμβάνονται από το κατάστημα μας στην οδό Βεΐκου 77 & Τράλλεων 145Β, Γαλάτσι Αττικής 144 46.
Ειδικότερα, ο χρήστης – πελάτης δύναται να παραλάβει την παραγγελία του από το κατάστημα μας στην οδό Βεΐκου 77 & Τράλλεων 145Β , Γαλάτσι Αττικής 144 46, την ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί μετά από τηλεφωνική συνεννόηση, αποπληρώνοντας το τίμημα της αγοράς του με μετρητά ή πιστωτική κάρτα, κατά την παραλαβή των προϊόντων από το εν λόγω κατάστημα μας. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει προηγηθεί η καταβολή προκαταβολής.
Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί μόνο την παράδοση του προϊόντος από την υπηρεσία ταχυμεταφορών, τότε θα εξυπηρετείται κατά τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης της εν λόγω υπηρεσίας. Εάν ο πελάτης επιθυμεί εκτός από την παράδοση και εγκατάσταση από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία μας, τότε αυτές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής, αργιών καθώς και εκτός του χρονικού διαστήματος από 10 Αυγούστου μέχρι και 25 Αυγούστου.
Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται για τα προς διακίνηση αντικείμενα από τη συνεργάτιδα εταιρία ταχυμεταφορών και γίνεται γνωστό στον πελάτη-χρήστη επιλέγοντας ο ίδιος το κατάλληλο πεδίο κατά την συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας του.
Οι χρεώσεις αυτές αφορούν περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται από την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών ως «δυσπρόσιτες». Για περιοχές που βρίσκονται εκτός δικτύου εξυπηρέτησης (courier) και χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες, τότε τα έξοδα αποστολής θα διαφοροποιούνται. Θα ενημερώνεστε για το γεγονός ότι η περιοχή σας θεωρείται δυσπρόσιτη εγγράφως και εντός χρονικού διαστήματος περίπου 48 ωρών και επομένως για το κόστος της μεταφοράς μετά από την Επιβεβαίωση Καταχώρισης Παραγγελίας.
Εφόσον ο χρήστης – πελάτης δεν συμφωνεί με το κόστος μεταφοράς δικαιούται – εντός 24 ωρών από την ώρα λήψης της σχετικής ενημέρωσης – να ζητήσει εγγράφως (με fax η e-mail) τη διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας. Η πάροδος της προθεσμίας αυτής θα αποτελεί απόδειξη της συμφωνίας και αποδοχής από μέρους του χρήστη – πελάτη του κόστους μεταφοράς. Ο χρόνος παράδοσης που αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης είναι κατά προσέγγιση. To κατάστημα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποστείλει τα προϊόντα εντός δέκα (10) εργάσιμων (Δευτέρα έως Παρασκευή) ημερών, ενώ σε κάθε περίπτωση η παροχή οφείλεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών μετά τη λήψη της παραγγελίας από το κατάστημα, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος (π.χ. πρόβλημα στη διαθεσιμότητα του είδους) και αυτό έχει γνωστοποιηθεί εξ αρχής στον πελάτη που πραγματοποιεί την παραγγελία ή άλλος λόγος που συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας.
Για τα προϊόντα που η διαθεσιμότητά τους είναι «ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» και με την προϋπόθεση ότι αυτά μπορούν να παραγγελθούν από τους προμηθευτές του καταστήματος, ο χρόνος παράδοσης θα ορίζεται κατά προσέγγιση στη σχετική λίστα. Ο τόπος παράδοσης αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης.

Η κυριότητα στο Προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.

5. Εγγύηση

Ανάλογα με το προϊόν θα ισχύουν οι όροι της γραπτής εγγύησης που επισυνάπτονται στην συσκευασία του προϊόντος. Το κατάστημα δεν παρέχει αυτοτελώς εγγύηση καλής λειτουργίας των πωλούμενων προϊόντων ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, που κατασκευάζονται ή/και συναρμολογούνται και τα οποία το κατάστημα απλά μεταπωλεί. Για τέτοιου είδους προϊόντα δίδεται εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή.
Η μεταφορά του εμπορεύματος προς επισκευή και αντίστροφα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του χρήστη – πελάτη. Σε κάθε περίπτωση η επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος ή συσκευής υπόκειται στους όρους εγγύησης της Κατασκευάστριας Εταιρίας, τους οποίους ο χρήστης – πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται. Το κατάστημα μεσολαβεί αποκλειστικά και μόνο μεταξύ Πελάτη και Κατασκευάστριας Εταιρίας για την επισκευή ή την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος ή της συσκευής. Ο κατασκευαστής με αποκλειστικά δική του επιλογή αναλαμβάνει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν ή τη συσκευή.
Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία πώλησης του προϊόντος ή της συσκευής από το κατάστημα. Επισκευή εκτός του χρόνου της παρούσης εγγύησης βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη – πελάτη. Το κατάστημα ουδεμία εγγύηση δίδει για την καταλληλότητα του προϊόντος ή της συσκευής για συγκεκριμένη χρήση.
Για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα είδη ισχύουν οι προβλέψεις του Αστικού Κώδικα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ως τέτοια εγγράφως από αμφότερα τα μέρη.
Ασφαλή προϊόντα – Όροι εγγύησης:
Τα διατιθέμενα από την AmcorHellas προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας, τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα σε περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται υποχρεωτικά από τη νομοθεσία. Το έντυπο της εγγύησης, εφ’ όσον παρέχεται, περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι: α) να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής, β) να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.), γ) να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

7. Ανωτέρα Βία

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα https://amcorhellas.gr δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης), οι οποίες οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά του ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και συνεπώς θα δικαιούται παράταση του χρόνου εκτέλεσης. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα προμηθευτών/μεταφοράς/παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δύο (2) μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

8. Τρόποι Πληρωμής

Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, οι τιμές, οι όροι αποστολής (τόπος, χρόνος κ.λ.π.) είναι αυτά που παρατίθενται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης της παραγγελίας σας. Η πληρωμή πραγματοποιείται πριν ή κατά την παράδοση του προϊόντος και μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

Α. Πληρωμή με την παραλαβή των προϊόντων από το εκάστοτε φυσικό κατάστημα – Αντικαταβολή.
Β1. Με κατάθεση σε τραπεζικό Λογαριασμό.
Στοιχεία Λογαριασμών Τράπεζας:
Bank’s Name: …
IBAN: …
Beneficiary: …
Στην περίπτωση αυτή, η παραγγελία σας αποστέλλεται αφού μας στείλετε με email στη διεύθυνση info@clima-net.gr & info@amcorhellas.gr το ονομαστικό καταθετήριο, στο οποίο απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρεται ως αιτιολογία ο αριθμός παραγγελίας (ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από την ημερομηνία αποστολής του καταθετηρίου).Β2. Με τη χρέωση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας.
Στη φόρμα παραγγελίας θα πρέπει να συμπληρώσετε τα ζητούμενα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, που είστε δικαιούχος, για τα οποία είστε ο μόνος υπεύθυνος ως προς την ορθή καταγραφή και την αλήθεια αυτών. Δεν επιτρέπεται η χρήση πιστωτικής κάρτας τρίτου προσώπου. Η χρέωση θα πραγματοποιείται εφ’όσον προηγηθεί έλεγχος της εγκυρότητας αυτής, πιστοποίηση των στοιχείων και διαθεσιμότητα υπολοίπου, ώστε να καλύπτει την αξία της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που απορριφθεί η εν λόγω συναλλαγή από την αρμόδια Τράπεζα ή το σχετικό δίκτυο, τότε η αγορά δεν πραγματοποιείται. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικών καρτών γίνονται σε ασφαλές κρυπτογραφημένο περιβάλλον της Τράπεζας. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της παραγγελίας σας εξαιτίας μη επιτυχούς χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας από την τράπεζα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να δρομολογηθεί η παραγγελία σας με διαφορετικό τρόπο πληρωμής.
Γ. Mε πληρωμή μέσω του PayPal. Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας μέσω PayPal, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε το PayPal σαν τρόπο πληρωμής κατά την Ολοκλήρωση της Παραγγελίας σου. Αφού το κάνετε αυτό, θα μεταφερθείτε στη σελίδα της PayPal όπου και θα πρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία του PayPal λογαριασμού σας. Μόλις το ποσό της παραγγελίας σας καταχωρηθεί σε εμάς, τότε θα αποσταλεί και η παραγγελία σας. Η μεταφορά των χρημάτων από το λογαριασμό σας σ’ εμάς συνήθως διαρκεί κάποια λεπτά.
Δίνεται η δυνατότητα το παραστατικό που θα εκδοθεί για την παραγγελία σας να είναι απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες, εφ’ όσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Δ/νση Έδρας και επάγγελμα.

9. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από τη στιγμή της σχετικής ενημέρωσης του παρόντος κειμένου για οποιαδήποτε αλλαγή.

10. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

11. Διάφοροι όροι

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή, οι οποίοι και θα ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση για το Χρήστη θα ισχύουν οι όροι που είναι αναρτημένοι την ημερομηνία της παραγγελίας του. Η Εταιρεία επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διακόψει ανά πάσα στιγμή και απροειδοποίητα μέρος ή το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Η μη ενάσκηση οποιουδήποτε εκ των απορρεόντων από τους παρόντες όρους δικαιωμάτων της Εταιρείας δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση παραίτηση από αυτά.