Όταν λέμε κυκλοφορία, εννοούμε την κυκλοφορία του ζεστού νερού χρήσης. Στους ηλιακούς θερμοσίφωνες, το ζεστό νερό πηγαίνει στο θερμοδοχείο, ακολουθώντας το κανόνα της φυσικής (βαρύτητα), ο οποίος λέει, ότι η ζεστή μάζα του νερού είναι ελαφρύτερη και συνεπώς έχει την τάση να ανεβαίνει πάνω από την κρύα μάζα του νερού οποία είναι βαρύτερη.
Έτσι λοιπόν το ζεστό νερό οδεύει προς το θερμοδοχείο, το οποίο γι’ αυτό τον λόγο βρίσκεται υψηλότερα από τους συλλέκτες. Αυτή η κίνηση του νερού γίνεται καθόλη την διάρκεια της ημέρας.

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤHΜΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Στα συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας το θερμοδοχείο δεν βρίσκεται εκτεθειμένο επάνω από τον συλλέκτη, αλλά σε εσωτερικό χώρο, συνήθως μηχανοστασίου, και φυσικά χαμηλότερα από το επίπεδο των συλλεκτών. Έτσι δεν είναι δυνατόν το ζεστό νερό των συλλεκτών να οδεύσει με φυσικό τρόπο λόγω της βαρύτητος προς το θερμοδοχείο αλλά υποβοηθείται με μία αντλία (βεβιασμένη κυκλοφορία)
Το πότε και πόσο χρόνο θα δουλέψει η αντλία, το αποφασίζει ένας αυτόματος ελεγκτής (controller), ο οποίος είναι προγραμματισμένος να συγκρίνει θερμοκρασίες, και άλλες συνθήκες.
Το θερμοδοχείο συνήθως είναι τριπλής ενεργείας, δηλαδή, εκτός από την ηλιακή ενέργεια, διαθέτει ηλεκτρική αντίσταση και εναλλάκτη από λέβητα ή αντλία θερμότητας ή και άλλες πηγές ενέργειας

Ένα σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας επιλέγεται όταν τις απαιτήσεις μας για ζεστό νερό χρήσης δεν μπορεί, λόγω ποσότητας, να μας τις καλύψει κάποιος ηλιακός θερμοσίφωνας. Επίσης τα συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας, χρησιμοποιούνται και για την θέρμανση ως επικουρική πηγή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τον συμβατικό ηλιακό θερμοσίφωνα, λόγω μικρότερων απωλειών.
Συνεχή και όλο το 24ωρο παροχή ζεστού νερού χρήσης λόγω του συνδυασμού της λειτουργίας του ελεγκτή (controller) και του συστήματος αποθήκευσης (boiler) το οποίο είναι μεγάλης χωρητικότητος και πολύ χαμηλών απωλειών επειδή έχει πολύ καλή μόνωση και βρίσκεται σε προστατευμένο χώρο.
Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα μιας και οι συλλέκτες είναι σχεδόν “αόρατοι” ενώ το δοχείο τοποθετείται στο μηχανοστάσιο.

Ένα σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας επιλέγεται όταν τις απαιτήσεις μας για ζεστό νερό χρήσης δεν μπορεί, λόγω ποσότητας, να μας τις καλύψει κάποιος ηλιακός θερμοσίφωνας. Επίσης τα συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας, χρησιμοποιούνται και για την θέρμανση ως επικουρική πηγή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τον συμβατικό ηλιακό θερμοσίφωνα, λόγω μικρότερων απωλειών.
Συνεχή και όλο το 24ωρο παροχή ζεστού νερού χρήσης λόγω του συνδυασμού της λειτουργίας του ελεγκτή (controller) και του συστήματος αποθήκευσης (boiler) το οποίο είναι μεγάλης χωρητικότητος και πολύ χαμηλών απωλειών επειδή έχει πολύ καλή μόνωση και βρίσκεται σε προστατευμένο χώρο.
Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα μιας και οι συλλέκτες είναι σχεδόν “αόρατοι” ενώ το δοχείο τοποθετείται στο μηχανοστάσιο.